Industrihall, Norrköping

Planerad industrihall i Norrköping för byggnation under 2025/2026. 

7000 m2.