Nytt är lyxigt. Livskvalitet varje dag.

HÄR HAR INGEN BOTT FÖRE DIG

Det är en väldigt härlig och speciell känsla att flytta in i en nyproducerad bostad. Du bor tryggt och bekvämt i ditt nya hem. En stor del av den lyxiga känslan är att vara först. Den första som kör igång tvättmaskinen, den första som duschar, den första som smyger åt sig solstrålarna på balkongen med en kopp kaffe i handen.

Andra fördelar med att köpa nyproduktion är att du slipper renoveringar och du kan göra dina personliga inredningsval, det är dessutom lättstädat med smarta förvaringsutrymmen och effektiva system.

Välkommen att uppleva ett helt nytt hem som du kommer att stortrivas i.

Du kan känna dig trygg

SOM KUND KAN DU KÄNNA DIG TRYGG DÅ VI HAR ETT OMFATTANDE PROGRAM AV FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTER. ALLT FÖR ATT DU SOM KUND SKA KÄNNA DIG TRYGG I BOSTADSAFFÄREN.

FÖRSÄKRINGAR
Under byggtiden omfattas projekten av koncernens entreprenadförsäkringar. En fastighetsförsäkring tecknas i samband med första inflyttningen, försäkringen avser fastigheten. Boende ansvarar för att teckna egen försäkring avseende sin bostadsrätt och lösöre.

GARANTIER
Uppförande av bostäder omfattas av entreprenadgaranti på fem år. Dock finns undantag såsom vitvaror, blandare, målning och tapetseringsarbeten där garantitiden är två år. Det är Arkö Bostads ansvar att under garantitiden avhjälpa eventuella fel. När förhands- och upplåtelseavtalet är tecknat ställs säkerhet för inbetalda förskott och inbetalda insatser och eventuella upplåteseavgifter. Säkerheten förvaras hos Bolagsverket.

FÖRENING MED GOD EKONOMI
En väl genomarbetad ekonomisk plan ligger till grund för att bostadsrättsföreningen har goda ekonomiska förutsättningar. I ett led för att säkerställa detta granskas föreningens ekonomiska plan av två intygsgivare, auktoriserad av boverket och registreras hos Bolagsverket.
VI TAR ANSVAR FÖR OSÅLDA LÄGENHETER
För att säkerställa föreningens finansiering åtar sig Arkö Bostad att köpa samtliga osålda bostadsrättslägenheter i projektet till fullt pris senast sex månader efter inflyttning. Månadsavgiften betalas av Arkö Bostad tills lägenheterna sålts.
BESIKTNINGAR
Vi gör en slutbesiktning tillsammans med dig innan inflyttning (gäller BRF). Vid bostad i ägandeform utför oberoende besiktningsman slutbesiktningen. Besiktningsmannen bedömer om bygganden är utförda i enlighet med gällande normer, bestämmelser och att arbetet är tillfredställande utfört. Garantibesiktningen genomför cirka två år efter slutbesiktningen. Arkö Bostad bekostar eventuella fel och brister som uppstått vid garantibesiktningen.