Är du markägare?

Arkö Bostad AB söker ständigt ny mark och fastigheter. Äger du mark eller fastighet och vill sälja hela eller delar av den så träffar vi gärna dig. Vi önskar information om din fastighets geografiska läge och storlek.

Med oss gör du en bra affär.

Kontakta Stephan Eklöf, 073-524 09 10, Stephan.e@arkobostad.se för ett möte!