Trivsamma bostäder i Motala

Arkö bostad bygger 31 lägenheter i Motala. 2100 kvm BOA.