I Nässjö bygger Arkö bostad ca 31 lägenheter med ca 2600 BOA.

Upplåtelseform hyresrätter. Byggstart våren 2023.