I Nässjö bygger Arkö bostad ca 35 lägenheter med ca 2436 BOA.

Upplåtelseform hyresrätter. Byggstart våren 2023.