Fastigheter med känsla

VALLASTADEN ÄR EN AV SVERIGES MEST INNOVATIVA STADSDELAR

Vallastaden är en tät, grön och blandad stadsdel i Linköping, som vimlar av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Allt bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.

Inom Arkö Bostads kommande projekt finns bl.a två fastigheter som vi planerar att uppföra i Vallastaden. Kreativa lösningar som halmfasad och cederträpanel med lockande arkitektur utlovas.

Den ena byggnaden blir 4 våningar hög och den andra 6 våningar. Ca 26 lägenheter och 4 affärslokaler. Bostadsrättsförening. 

Preliminär byggstart sommaren 2023.