Paradisgatan 6

VALLASTADEN ÄR EN AV SVERIGES MEST INNOVATIVA STADSDELAR

Här i Vallastaden bygger vi 15-20 lägenheter i samarbete med Tengbom Arkitekter. Förväntad byggstart 2024.

Vallastaden är en tät, grön och blandad stadsdel i Linköping, som vimlar av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Allt bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.